Tomte Tummetot

Voor kinderen van 0 tot 4 jaar

Huisregels

Openingsdagenen -tijden

Maandag     8.00u-17.30u

Dinsdag               8.00u-17.30u

Donderdag         8.00u-17.30u

Vrijdag                 8.00u-17.30u

Tarief

€ 6,00 per uur per kind

inclusief

Broodmaaltijden

 • (volkorenbrood + vegetarisch beleg)
 • drinken (water, diksap, melk, thee)
  gezonde tussendoortjes (groente en fruit, rozijntjes, krentenbollen, ontbijtkoek, maiswafels)
 • snoetenpoetsers
 • billendoekjes

exclusief

 • luiers
 • melkpoeder voor flesvoeding
 • babyvoeding voor kindjes die nog niet “met de pot mee eten”

Feestdagen en vakanties

 • De gastouderopvang is op feestdagen gesloten
 • Zomervakantie: de 3 sluitingsweken van de bso van mijn eigen kinderen. Meestal is dit de bouwvak regio zuid. In januari wordt dit definitief
  gemaakt.
 • Kerstvakantie: de schoolvakantie van 2 weken rond kerst en oud-en nieuw

Voor feestdagen en voor de bovenstaande weken sluiting van mijn gastouderopvang vervallen de betreffende uren in de rekening van die maand.

In alle overige gevallen van vakanties, afmelding, eerder halen of later brengen, op initiatief van de ouders breng ik de overeengekomen gereserveerde uren per maand in rekening.

Ziekte

Geen opvang van gastkinderen bij:

 • overgeven en diarree
 • een kindje dat zich te ziek voelt om in de groep te kunnen zijn

Als een kindjetijdens de opvang ziek wordt neem ik altijd contact op voor overleg. In bovenstaande gevallen zal ik vragen het kindje op te komen halen.

Als ik zelf onverhoopt een keer te ziek ben om de opvang van gastkinderen te verzorgen laat ik dit zo spoedig mogelijk weten. Uiteraard breng
ik dan geen gereserveerde uren in rekening.

Ophalen door derden

Als iemand anders dan de ouders een kindje komt ophalen, ontvang ik hiervan graag vooraf bericht van de ouders. Als ik geen bericht ontvangen heb zal ik altijd contact opnemen met een van de ouders, voordat het kindje mee mag gaan.

Structurele wijzigingen in de opvang

Graag ontvang ik deze minimaal 1 maand vooraf via e-mail (chantal@tomtetummetot.nl)

Overlegstructuur

 • Korte overlegmomenten dagelijkse gang van zaken bij brengen en ophalen.
 • Heen en weer schriftje ter ondersteuning van de korte overlegmomenten.
 • Elk kindje mag, na toestemming van de ouder(s) meedoen met “dit ben ik”. Ik plan dan ongeveer 2x per jaar een observatie- en evaluatie moment om samen de ontwikkeling te volgen.

Zelf meegeven

 • Slaapzakje als het kindje dat gewend is.
 • Evt. fopspeen + bewaardoosje
 • Evt. lievelingsknuffeltje
 • Fles + speen
 • Melkpoeder voor flesvoeding
 • Luiers
 • Evt babyvoeding voor bijv. fruithapjes
 • Reservekleertjes

Elk kindje krijgt een eigen bakje om alle spulletjes in op te bergen.

Voor de spulletjes die hier blijven, draag ik zorg qua schoonmaak en het tijdig mee terug geven ter vervanging.

Gelieve geen eigen speelgoed mee te geven. Uitzondering hierop is een knuffeltje of popje van thuis om mee te knuffelen en/ of te slapen.

Pedagogische visie

Mijn uitgangspunten zijn de 4 pedagogische basisbehoeften, zoals beschreven in het pedagogisch beleid van ViaViela.

 1. Bieden van emotionele veiligheid
 2. Gelegenheid bieden voor het ontwikkelen van persoonlijke competenties
 3. Gelegenheid bieden voor het ontwikkelen van sociale competenties
 4. Overdragen van normen en waarden

Om hieraan invulling te geven laat ik mij inspireren door de Waldorf pedagogiek.

Betalen

Elke maand stuur ik op de 25ste de geregistreerde opvanguren ter goedkeuring aan de ouders door. De betaling van mijn gastoudervergoeding dient dan, bij akkoord, te gebeuren voor het einde van de lopende maand.

Achterstallige betalingen

Als de betaling uitblijft zal ik zowel mondeling als via e-mail herinneren. Dit doe ik 2x met tussenliggende termijnen van 5 dagen. Op de 5e en op de 10e van de volgende maand. Blijft de betaling nog steeds uit, dan stuur ik een laatste aanmaning en plannen we een gesprek met begeleiding van de ViaViela consulente.

Mocht ook dit niks opleveren, dan ben ik helaas genoodzaakt een incassoburo in te schakelen en te overwegen de opvang te beeindigen.

Opzeggen

De wederzijdse opzegtermijn is minimaal 1 maand. Opzeggen dient te gebeuren via e-mail (chantal@tomtetummetot.nl)

Wenbeleid

4 weken voor aanvang van de opvang neem ik contact op om een eerste kennismaking van het kindje met mijzelf en ons gezin af te spreken.

Daarna plannen we in overleg

 • 1x een dagdeel (ochtend/ middag) wennen
 • 1x een hele dag wennen

Overig

 • Tijdens de opvang maken we geen recreatief gebruik van tablet, smartphone, computer of tv.
 • De kinderen krijgen gezonde maaltijden en gezonde tussendoortjes.
 • Met verjaardagen zorg ik voor een kleine traktatie en een feestelijke dag.
 • Volgens het protocol veilig slapen is de voorgeschreven slaaphouding voor baby’s op de rug. Om hiervan af te mogen wijken heb ik een ingevuld en ondertekend
  toestemmingsformulier afwijkende slaaphouding nodig van de ouder(s).
 • Medicatie mag ik alleen geven na ontvangst van een ingevuld en ondertekend toestemmingsformulier toediening medicijnen van de de ouder(s).
 • Voor vervoer van gastkinderen op de fiets of in de auto zal ik vragen een toestemmingsformulier in te vullen en ondertekenen.
 • Gastkinderen spelen zowel binnen als buiten altijd onder direct toezicht van mijzelf.
 • Foto’s maak ik alleen met toestemming van de ouders. Kinderen waarvoor ik geen toestemming heb blijven vanzelfsprekend buiten beeld. Als ik foto’s deel via what’s app staan er soms ook andere kinderen (met toestemming) op. Ik vraag allen deze dan niet verder te delen.