Tomte Tummetot

Voor kinderen van 0 tot 4 jaar

Huisregels

Gastouderopvang Tomte Tummetot

Dagopvang voor kinderen van 0-4 jaar

 

Openingsdagen en -tijden

Maandag:            8.00u-17.30u

Dinsdag:              8.00u-17.30u

Donderdag:         8.00u-17.30u

Vrijdag:                 8.00u-17.30u

 

Tarief

€ 6,34 per uur per kind

 

De afgesproken (=gereserveerde) opvang-uren zijn de te betalen uren per maand. Alleen de uren waarin ik geen opvang aanbied ivm ziekte, vrije dagen of vakantie van mijzelf breng ik niet in rekening.

 

Aanbod van eten en drinken tijdens de opvang

 • Ochtend tussendoortje = Rozijnen of maiswafel (naar keuze en leeftijd) als toevoeging aan het zelf meegenomen fruit. We drinken daar wat water bij.
 • Lunch = volkorenbrood met halvarine + pindakaas, stroop, kaas of honing/ jam (naar keuze en leeftijd) met water, diksap of melk + wat worteltjes, komkommer of tomaat (naar keuze en leeftijd).
 • Middag tussendoortje = volkorenbrood met halvarine + beleg naar keuze en leeftijd (voor de grotere kinderen ook hagelslag, chocoladepasta of speculoospasta) met water of thee (rooibos).
 • Kleine krentenbolletjes of kleine rijstwafeltjes (afhankelijk van de leeftijd van het kind) geef ik buiten bovenstaande ook als extra snackje tussendoor. Water bied ik doorlopend aan.

Eten en drinken zelf meebrengen:

 • alle babyvoeding voor kindjes tot 1 jaar die nog niet “met de pot mee” eten.
 • fruit voor het tussendoortje in de ochtend in hoeveelheid passend bij het kind.

Verder ook zelf mee te geven:

 • Luiers in voldoende hoeveelheid en kwaliteit bij normaal gebruik.
 • Fopspeen en/ of lievelingsknuffeltje als het kindje daar gewend aan is.
 • Fopspenen geef ik bij kinderen boven de 2 jaar alleen nog in bed of op andere vaste momentjes van rust.
 • Fles en speen voor de flesvoeding van die dag. Ik spoel deze na elke voeding goed schoon en geef ze aan het einde van de dag mee terug om thuis af te wassen en uit te koken.
 • Reservekleertjes

Elk kindje krijgt een eigen bakje om alle spulletjes in op te bergen.

Gelieve geen eigen speelgoed mee te geven.

 

Feestdagen en vakanties

 • De gastouderopvang is op feestdagen gesloten.
 • Zomervakantie: De 3 sluitingsweken van de bso van mijn eigen kinderen: Meestal is dit de bouwvak regio zuid. In januari wordt dit definitief gemaakt.
 • Kerstvakantie: De schoolvakantie van 2 weken rond kerst en oud-en nieuw.

Ziekte

 

Gastkinderen

 

Geen opvang bij:

 • overgeven en diarree (in het laatste geval beoordeel ik of het acceptabel is of niet).
 • een kindje dat zich te ziek voelt om in de groep te kunnen zijn.
 • Als een kindje tijdens de opvang ziek wordt neem ik altijd contact op voor overleg. In bovenstaande gevallen zal ik vragen het kindje op te komen halen.

Gastouder

Als ik zelf onverhoopt te ziek ben om de opvang van gastkinderen te verzorgen laat ik dit zo spoedig mogelijk weten. Uiteraard breng ik dan geen gereserveerde uren in rekening.

 

Brengen en ophalen

Met alle ouders spreek ik vaste breng- en ophaaltijden af (ook ivm het te reseveren aantal uren voor de opvangplek en gastoudervergoeding). Graag hoor ik het indien mogelijk vooraf als er noemenswaardig van deze tijden word afgeweken met brengen/ ophalen. Dan kan ik daarmee rekening houden in de planning en worden de rust en goede orde in het opvanggroepje niet teveel verstoord. Om deze laatste reden vraag ik ouders ook slechts kort en bescheiden in de opvang aanwezig te zijn voor de overdracht.

 

Ophalen door derden

Als iemand anders dan de ouders een kindje komt ophalen, ontvang ik hiervan graag vooraf bericht van de ouders. Als ik geen bericht ontvangen heb zal ik altijd contact opnemen met een van de ouders, voordat het kindje mee mag gaan. Dit ivm de veiligheid van de opvangkinderen.

 

Overlegstructuur

 • Korte overlegmomenten dagelijkse
  gang van zaken bij brengen en ophalen.
 • Heen en weer schriftje ter ondersteuning van de korte overlegmomenten: bij kindjes tot 1 jaar vermeld ik eten/ drinken, slaapjes, poepluiers, bijzonderheden en praktische zaken. Bij oudere kinderen schrijf ik slechts bijzonderheden en praktische zaken nog op.
 • Elk kindje mag, na toestemming van de ouder(s), meedoen met “dit ben ik”. Dit is een bestaand systeem van ViaViela voor het volgen van de ontwikkeling en het welbevinden van kinderen van 0-4 jaar in de gastouderopvang. Ik plan ongeveer 2x per jaar een observatie in aan
  de hand van de bijbehorende observatielijsten. Deze overhandig ik na afronding aan de ouder(s). Als de ouders naar aanleiding van de ingevulde observatielijst en door mij geschreven opmerkingen behoefte hebben aan een persoonlijk gesprek, plannen we deze in.

Pedagogische visie

Mijn uitgangspunten zijn de 4 pedagogische basisbehoeften van het kind:

1. Bieden van emotionele veiligheid

2. Gelegenheid bieden voor het ontwikkelen van persoonlijke competenties

3. Gelegenheid bieden voor het ontwikkelen van sociale competenties

4. Overdragen van normen en waarden

 

Om hieraan invulling te geven laat ik mij inspireren door de Waldorf pedagogiek.

 

Wennen/ op proef

Bij nieuwe kindjes spreek ik vooraf met de ouders af:

1x 2 uurtjes

1x een halve dag

Om samen te kunnen bekijken “of het klikt”. Zowel voor het kindje en de ouders zelf, als voor de opvanggroep, mijzelf en mijn gezin.

Als een kindje al tijdens de zwangerschap definitief is aangemeld, neem ik 2 weken voor aanvang van de opvang contact op met de ouders om het wennen af te spreken. Ik bied hiervoor hetzelfde aantal uren aan als hierboven genoemd.

 

Betalen

Elke maand stuur ik uiterlijk op de 25ste de te betalen opvanguren ter goedkeuring aan de ouders door. Eventuele correcties (als ik geen opvang heb kunnen aanbieden in het resterende stukje maand) kunnen in de rekening van de volgende maand nog worden verwerkt.

De betaling van de gastoudervergoeding dient dan, bij akkoord, te gebeuren voor het einde van de lopende maand.

 

Achterstallige betalingen

Als de betaling uitblijft zal ik de ouder eerst herinneren op de 1e dag van de nieuwe maand. Daarna ga ik over op de “officiele” betalingsherinneringen per e-mail: 2x met tussenliggende termijnen van 5 dagen. Op de 5e en op de 10e van de volgende maand. Blijft de betaling binnen de daarop volgende 5 dagen nog altijd uit, dan stuur ik een laatste aanmaning met daarbij de vraag voor een persoonlijk gesprek, waarin we bespreken hoe verder te gaan.

Volgt er in de 10 dagen daarna geen betaling, dan besteed ik de verdere afhandeling uit aan een incassobureau en zeg ik de opvang op.

 

Doorgeven van structurele wijzigingen en opzeggen

Wijzigingen vinden enkel plaats in overleg.

De wederzijdse opzegtermijn is 1 maand. Opzeggen dient zowel mondeling te gebeuren als via e-mail (chantal@tomtetummetot.nl)

 

Overig

 • Tijdens de opvang maken de opvangkinderen geen gebruik van tablets, smartphone’s, televisie of computer.
 • De kinderen krijgen verantwoorde maaltijden en tussendoortjes die passen bij hun leeftijd. Zelf meegeven van ander eten en drinken dan het fruit voor de ochtend of de babyvoeding voor kindjes tot 1 jaar is niet nodig en niet gewenst. Zelf meegebracht eten en drinken mag om verschillende redenen niet worden gedeeld met andere opvangkinderen en de onderlinge ongelijkheid levert zo vooral veel teleurstelling en frustratie aan de eettafel op.
 • We eten aan tafel en we gaan pas weer andere dingen doen met schone handen en mond. Ik vraag ouders deze regel ook te respecteren bij het brengen en ophalen van de kinderen.
 • Met verjaardagen zorg ik voor een kleine traktatie en een feestelijk moment in de middag.
 • Volgens het protocol veilig slapen is de voorgeschreven slaaphouding voor baby’s op de rug. Om hiervan af te mogen wijken heb ik een ingevuld en ondertekend toestemmingsformulier afwijkende slaaphouding nodig van de ouder(s).
 • Medicatie mag ik alleen geven na ontvangst van een ingevuld en ondertekend toestemmingsformulier toediening medicijnen van de de ouder(s).
 • Voor vervoer van gastkinderen op de fiets of in de auto zal ik vragen een toestemmingsformulier in te vullen en ondertekenen.
 • Gastkinderen spelen zowel binnen als buiten altijd onder direct toezicht van mijzelf. Voor de goede orde en de veiligheid van de opvangkinderen (zowel fysiek als emotioneel) ben ikzelf de enige die verzorging, hulp en bijsturing bied aan de opvangkinderen die aan mij zijn toevertrouwd. Ik vraag ook ouders die aanwezig zijn in de opvang bij het brengen en ophalen dit te respecteren, als het om de andere opvangkinderen gaat.
 • Foto’s maak ik alleen met toestemming van de ouders. Kinderen waarvoor ik geen toestemming heb blijven vanzelfsprekend buiten beeld. Als ik foto’s deel via what’s app staan er soms ook andere kinderen (met toestemming) op. Deze mogen dan niet verder worden gedeeld.
 • Bij binnenkomst doen alle kinderen de schoenen uit op de mat. Ook ouders vraag ik de schoenen daar voor het doorlopen uit te doen of te bedekken met de blauwe schoenhoesjes. Tijdens het oefenen van de
  zindelijkheid dragen kinderen een luier tot het moment dat ik, in overleg met de ouders, bepaal dat dit niet meer nodig is tijdens de opvang bij mij.