Tomte Tummetot

Voor kinderen van 0 tot 4 jaar

Huisregels

Gastouderopvang Tomte Tummetot

Dagopvang voor kinderen van 0-4 jaar

 

Openingsdagen en -tijden

Maandag:           8.15u-17.30u

Dinsdag:              8.15u-17.30u

Donderdag:        8.15u-17.30u

Vrijdag:                8.15u-17.30u

 

Tarief

€ 6,72 per uur per kind.

 

De afgesproken (=gereserveerde) opvang-uren zijn de te betalen uren per maand. Alleen de uren waarin ik geen opvang aanbied ivm ziekte, vrije dagen of vakantie van mijzelf breng ik niet in rekening.

Afwijken van de afgesproken tijden heel graag vooraf even aangeven.

 

Aanbod van eten en drinken tijdens de opvang

 • Ochtend tussendoortje: Het fruit dat de kindjes zelf meenemen van thuis. Meestal geef ik de helft en bewaar ik de rest voor de middag. Er komen hier nog wat rozijntjes bij.
 • Lunch: Licht volkorenbrood met halvarine en pindakaas, appelstroop, kaas of honing/ jam met melk en voor de oudere kinderen wat rauwkost naar keuze (wortel, komkommer, radijs en/ of tomaat).
 • Middag tussendoortje: De rest van het zelf meegenomen fruit met een rijstwafel/ maiswafel of voor de oudere kinderen (na overleg met de ouders) wat walnoten of cashewnoten erbij.
 • Een beker water staat altijd binnen bereik voor elk kind. Als ik merk dat kindjes niet uit zichzelf voldoende drinken bied ik het aan.
 • We eten vegetarisch en waar mogelijk bied ik biologische producten aan.

Eten en drinken zelf meebrengen

 • alle babyvoeding voor kindjes tot 1 jaar die nog niet “met de pot mee” eten.
 • Fruit voor tussendoor.

Verder ook zelf mee te geven

 • Fopspeen en/ of lievelingsknuffeltje als het kindje daar gewend aan is.
 • Fopspenen geef ik bij kinderen boven de 2 jaar alleen nog in bed of op andere vaste momentjes van rust. Niet tijdens het spelen of andere activiteit.
 • Fles en speen voor de flesvoeding van die dag. Ik spoel deze na elke voeding goed schoon en geef ze aan het einde van de dag mee terug om thuis af te wassen en uit te koken.
 • Reservekleertjes

Elk kindje krijgt een eigen bakje om alle spulletjes in op te bergen.

Gelieve geen eigen speelgoed mee te geven. We hebben hier wel echt genoeg 😊

 

Feestdagen en vakanties

 • Op de landelijke algemene feestdagen vang ik geen kindjes op.
 • Meivakantie 2e week.
 • Zomervakantie: De eerste 3 weken van de zomervakantie regio zuid.
 • Kerstvakantie: De schoolvakantie van 2 weken rond kerst en oud-en nieuw.

Ziekte gastkinderen

Geen opvang bij:

 • overgeven en diarree (in het laatste geval tijdens opvang beoordeel ik of het acceptabel is of niet).
 • een kindje dat zorg nodig heeft van “een op een”.
 • Als een kindje tijdens de opvang ziek wordt neem ik contact op voor overleg. In bovenstaande gevallen zal ik vragen het kindje op te komen halen.

Ziekte mijzelf

Als ik zelf onverhoopt te ziek ben om kindjes op te vangen, laat ik dit zo spoedig mogelijk weten. Uiteraard breng ik dan geen gereserveerde uren in rekening.

 

Brengen en ophalen

Met alle ouders spreek ik vaste breng- en ophaaltijden af.

Graag hoor ik het vooraf als er van deze tijden afgeweken wordt. Dan kan ik daarmee rekening houden in de planning en worden de rust en goede orde in het opvanggroepje niet teveel verstoord. Om deze laatste reden vraag ik ouders ook slechts kort en bescheiden in de opvang aanwezig te zijn voor de overdracht. Als er meer tijd nodig is om dingen te bespreken, plannen we daarvoor een afspraak op een goed moment.

 

Ophalen door derden

Als iemand anders dan de ouders een kindje komt ophalen, ontvang ik hiervan graag vooraf bericht.

Andere personen dan de ouders zelf, vraag ik even aan de deur te wachten. Het is voor alle opvangkindjes fijn om het te houden bij de bekende gezichten in huis.

 

Overlegstructuur

 • Korte overlegmomenten dagelijkse gang van zaken bij brengen en ophalen.
 • Heen en weer schriftje ter ondersteuning van de korte overlegmomenten voor kindjes tot 1 jaar. Hierin vermeld ik eten/ drinken, slaapjes, poepluiers, bijzonderheden en praktische zaken.
 • Natuurlijk mogen alle ouders naar behoefte eens tussendoor bellen of appen hoe het met hun kindje gaat. Het lukt me niet altijd gelijk te reageren, maar ik doe mijn best 😉
 • Bij zorgen of andere zaken die niet tussendoor besproken kunnen worden prikken we samen een passend moment.

Pedagogische visie

Mijn uitgangspunten zijn de 4 pedagogische basisbehoeften van het kind:

 1. Bieden van emotionele veiligheid
 2. Gelegenheid bieden voor het ontwikkelen van persoonlijke competenties
 3. Gelegenheid bieden voor het ontwikkelen van sociale competenties
 4. Overdragen van normen en waarden

Om hieraan invulling te geven laat ik mij inspireren door de Waldorf pedagogiek.

 

Wennen/ op proef

Bij nieuwe kindjes spreek ik vooraf met de ouders af:

1x 2 uurtjes

1x een halve dag

Ik neem hiervoor contact op ongeveer een maand voordat de opvang begint. Dan kunnen we samen kijken wanneer het handig is.

 

Betalen

Elke maand stuur ik gelijk na uitkering van de kinderopvangtoeslag (meestal op de 20ste) de te betalen opvanguren ter goedkeuring aan de ouders door.

Eventuele correcties (als ik geen opvang heb kunnen aanbieden in het resterende stukje maand) kunnen in de rekening van de volgende maand nog worden verwerkt.

Graag ontvang ik de gastoudervergoeding vóór de 1e van de nieuwe maand. Houd daarbij rekening met een verwerkingstijd tot 5 werkdagen voor doorstorting vanaf de Viaviela derdegeldenrekening.

 

Achterstallige betalingen

Als de betaling uitblijft zal ik de ouder eerst herinneren op de 1e dag van de nieuwe maand. Hiervoor stuur ik een appje, omdat ik de overdracht daarvoor niet passend vind.

Binnen 5 werkdagen zie ik de betaling dan alsnog graag op mijn rekening tegemoet.

Zo niet, dan stuur ik de eerste officiele herinnering per mail met wederom 5 dagen tussentijd tot ontvangst van de vergoeding op mijn rekening.

Als ik na deze 5 dagen nog steeds geen gastoudervergoeding heb ontvangen stuur ik een tweede herinnering en wacht ik wederom 5 werkdagen af in verband met de verwerkingstijd.

Heb ik de gastoudervergoeding dan nog altijd niet ontvangen. Dan zet ik de opvang stop en besteed ik de verdere afhandeling uit.

 

Doorgeven van structurele wijzigingen en opzeggen

Wijzigingen vinden enkel plaats in overleg.

De opzegtermijn voor opvang is 1 maand.

Opzeggen of het aanvragen van wijzigingen dient zowel mondelig te gebeuren als daarna nog via mail (chantal@tomtetummetot.nl)

 

Overig

 • Tijdens de opvang maken de opvangkinderen geen gebruik van tablets, smartphone’s, televisie of computer.
 • De kinderen krijgen verantwoorde maaltijden en tussendoortjes die passen bij hun leeftijd. Zelf meegeven van ander eten en drinken dan het fruit voor de ochtend of de babyvoeding voor kindjes tot 1 jaar is niet nodig en niet gewenst.
 • We eten hier aan tafel en we gaan pas weer andere dingen doen met schone handen en mond. Ik vraag ouders deze regel ook te respecteren bij het brengen en ophalen van de kinderen.
 • Met verjaardagen zorg ik voor een kleine traktatie en een feestelijk moment in de middag.
 • Volgens het protocol veilig slapen is de voorgeschreven slaaphouding voor baby’s op de rug. Om hiervan af te mogen wijken heb ik een ingevuld en ondertekend toestemmingsformulier afwijkende slaaphouding nodig van de ouder(s).
 • Medicatie mag ik alleen geven na ontvangst van een ingevuld en ondertekend toestemmingsformulier toediening medicijnen van de de ouder(s).
 • Voor vervoer van gastkinderen op de fiets of in de auto zal ik vragen een toestemmingsformulier in te vullen en ondertekenen.
 • Gastkinderen spelen zowel binnen als buiten altijd onder direct toezicht van mijzelf. Voor de goede orde en de veiligheid van de opvangkinderen (zowel fysiek als emotioneel) ben ikzelf de enige die verzorging, hulp en bijsturing bied aan de opvangkinderen die aan mij zijn toevertrouwd. Ik vraag ook ouders die aanwezig zijn in de opvang bij het brengen en ophalen dit te respecteren, als het om de andere opvangkinderen gaat.
 • Foto’s maak ik alleen met toestemming van de ouders. Kinderen waarvoor ik geen toestemming heb blijven vanzelfsprekend buiten beeld. Als ik foto’s deel via what’s app staan er soms ook andere kinderen (met toestemming) op. Deze mogen dan niet verder worden gedeeld.
 • Bij binnenkomst doen alle kinderen de schoenen uit op de mat. Ook ouders vraag ik de schoenen daar vóór het doorlopen uit te doen of te bedekken met de blauwe schoenhoesjes.
 • Tijdens het oefenen van de zindelijkheid dragen kinderen een luier tot het moment dat ik, in overleg met de ouders, bepaal dat dit niet meer nodig is tijdens de opvang bij mij.